Jigsaw puzzle 16

Complete the picture from the scattered fragments

Księga radziecka miasta Krakowa (Consularia Cracoviensia)

Wpis zamieszczony w księdze radzieckiej miasta Krakowa z l. 1567-1575.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 446