Jigsaw puzzle 14

Complete the picture from the scattered fragments

Wpis z 1357 r. dokonany w księdze ławniczej miasta Krakowa (Scabinalia Cracoviensia)

Jest to najstarsza zachowana księga miejska krakowska, zawierająca wpisy z l. 1300-1375.
Prezentowany wpis przynosi informacje o składzie rady i ławy miejskiej - zawiera imiona i nazwiska rajców i ławników urzędujących w 1357 r.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 1