Ćwiczenie 33

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej pieczęci

Zapiska w krakowskiej księdze radzieckiej z 20 czerwca 1661 r. w sprawie sporządzenia pieczęci miejskich nakładem rajcy Krzysztofa Kranza. Na pieczęci, w herbie Krakowa, w bramie pojawił się ukoronowany orzeł.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. 29/33/1215

Metalowy, owalny tłok pieczętny przedstawiający herb miasta Krakowa z 1661 r.
Tłok pieczęci miasta Krakowa
fundacji Krzysztofa Kranza z 1661 r.

ANK, Zbiór tłoków pieczętnych metalowych,
sygn.
29/661/276