Ćwiczenie 28

vertical

1.

1. Dr Bakowski wnosi aby dla zapo

2.

2. wiedzianego już dawniej ubrania Konika

3.

3. Zwierzynieckiego i jego asysty upowaznić

4.

4. go do zbierania składek w materyałach

5.

5. jedwabnych pluszowych i sukiennych a z

6.

6. takowych uszyć potem kostyumy na co

7.

7. żąda kredytu 100 Kor Po dyskusyi

8.

8. wybrano Komitet z pp Lepszego

9.

9. Wyspiańskiego Cerchy i Bąkowskiego

10.

10. dla obmyślenie kostyumów i sposobu

11.

11. przeprowadzenia ubrania oraz wyasyg

12.

12. nowano żądany kredyt 100 Kor dla

13.

13. tegoż Komitetu

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Litery ze znakami diakrytycznymi - jeżeli w tekście występują litery ze znakami diakrytycznymi, typowe dla języka polskiego, utrzymujemy je w odczycie.
   
 6. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. W tym dokumencie spotkasz jednak skróty będące wyjątkami od tej reguły, czyli takie, których nie trzeba rozwijać.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

1. Tekst napisany jest pospiesznym kursywnym pismem, to sprawia, że zdarzają się litery napisane niestarannie (np. brakuje im znaków diakrytycznych), pisarz nie uniknął też jednego błędu (wpisał literą e zamiast a).
 

2. Pośpiech sprawił też, że niektóre słowa napisane są niedbale, co może sprawić kłopot z ich odczytaniem, pomocny jednak będzie kontekst całego zdania.
 

3. W tekście pojawiają się wyłącznie skróty typowe lub takie, które w zasadach transkrypcji zostały określone jako wyjątki, które nie wymagają rozwiązywania. Ich zestawienie znajdziesz pod przyciskiem Użyte skróty. Po ogólne informacje na temat sposobów skracania wyrazów, sięgnij tutaj.
 

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 28

Wzornik liter

a
a
ą
ą
b
b
B
B
c
c
C
C
ć
ć
d
d
D
D
e
e
ę
ę
h
h
i
i
j
j
k
k
K
K
l
l
L
L
ł
ł
m
m
n
n
ń
ń
o
o
p
p
P
P
r
r
s
s
ś
ś
t
t
u
u
w
w
W
W
y
y
z
z
Z
Z
ż
ż

Ćwiczenie 28

Użyte skróty

D[okto]r
D[okto]r
Kor[on]
Kor[on]
p[anów]
p[anów]