Ćwiczenie 26

vertical

1.

1. Nachdem der Doctor Medicinae Michael August

2.

2. de Bergonzoni aus Bologna geburtig welcher durch glaubwurdige Attestata bewie

3.

3. sen dass er daselbst im Jahre 1768 die Doctor wurde angenommen 1771 zur Erhaltung

4.

4. einer Professur daselbst einige Theses medicos vertheidiget 1775 von dem damaligen

5.

5. Herzog von Litthauen nach Pohlen berufen worden 1780 zum Koniglich Pohlnischen

6.

6. Hofrath ernandt und seit 1789 als practischer Arzt zu Warschau etablirt ist den ihm

7.

7. vom Ober Collegio Medico et Sanitatis behufs seiner Qualification zur Ausarbeitung

8.

8. aufgegebenen Casum medico practicum gut ausgearbeitet hat So wird demselbem

9.

9. hiermit unter des Koniglichen Ober Collegii Medici et Sanitatis Unterschrift

10.

10. und Insiegel die Erlaubniss zur Fortsezzung der medicinischen praxis zu War

11.

11. schau ertheilet

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa.
   
 6. Litery ze znakami diakrytycznymi - w odczycie znaki diakrytyczne należy pominąć, np. ü zapisujemy jako u.

 

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

 1. Zasadniczo dokument sporządzono w j. niemieckim, jednak użyto również j. łacińskiego. Dodatkowo wybrane słowa i zwroty zapisano pismem łacińskim (w odróżnieniu od dominującego w dokumencie pisma neogotyckiego). Dla ułatwienia we Wzorniku liter zestawiono litery użyte w obu rodzajach pisma.
   
 2. Pierwszy wyraz w dokumencie rozpoczyna ozdobny inicjał. W razie problemów z jego odczytem sięgnij do Wzornika liter.
   
 3. W tym dokumencie występuje skrót zapisany w j. łacińskim. W razie problemów z jego odczytem sięgnij do Użytych skrótów.
   
 4. Występujące w tekście liczebniki nie podlegają odczytowi i należy zapisać je w formie liczb.
   
 5. Pisarz zapisał literę s na kilka różnych sposobów. Przy okazji pamiętaj, że występującą w dokumencie literę ß (scharfes S) oddajemy w odczycie jako ss (podwójne s).

 

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 26

Wzornik liter

a
a
a
a
A
A
A
A
b
b
B
B
c
c
c
c
C
C
d
d
d
d
e
e
e
e
E
E
f
f
f
f
F
F
g
g
g
g
h
h
h
h
i
i
i
i
I
I
J
J
K
K
l
l
l
l
L
L
m
m
m
m
M
M
n
n
n
n
N inicjał
N inicjał
o
o
o
o
O
O
p
p
P
P
Q
Q
r
r
r
r
s
s
s
s
s
s
s
s
S
S
S
S
ß
ß
t
t
t
t
T
T
u
u
u
u
U
U
ü
ü
w
w
W
W
z
z
z
z

Ćwiczenie 26

Użyte skróty

et (j. łaciński)
et (j. łaciński)