Ćwiczenie 25

Dokument z 1403 r. wystawiony przez króla Polski Władysława Jagiełłę

Król pozwala kupcom krakowskim na używanie drogi przez Lwów, Kamieniec i Podole do Tataryi.
Dokument pergaminowy, z pieczęcią królewską wyciśniętą na dokumencie w wosku przez papier.

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/136