Ćwiczenie 24

Korespondencja c.k. Gubernium galicyjskiego ws. wyburzenia murów miejskich w Krakowie

Na początku XIX w. władze austriackie podjęły decyzję o wyburzeniu średniowiecznych murów miejskich Krakowa. Fortyfikacje znajdowały się w złym stanie, stopniowo popadały w ruinę, fosa była zanieczyszczona i zamulona. Zniesienie murów miało doprowadzić do stworzenia z Krakowa „zdrowego, czystego, wygodnego i pięknego miasta”. Przy okazji miał zostać pozyskany budulec na nowe inwestycje.


Widok fortyfikacyi Krakowa od strony północney, Z.K. Woynarowski
ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/14
 

Do rozbiórki przystąpiono w l. 1810-1814, fosa została zasypana, rozpoczęto wyburzanie murów miejskich i baszt. Zachowany do dziś fragment fortyfikacji przy Bramie Floriańskiej, ocalał dzięki interwencji Feliksa Radwańskiego, senatora Wolnego Miasta Krakowa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i architekta.

ANK, Akta gubernialne, sygn. 29/67/4