Ćwiczenie 24

vertical

1.

1. Da der kk Hofkriegsrath sich bestimmt erklaret hat wienach es ihm gleichgil

2.

2. tig sey ob die Mauern der Stadt Krackau angetragenermassen bis auf

3.

3. 12 oder 15 Schuhe abgetragen oder ganz wiedergerissen werden somit

4.

4. die Stadt Krackau zu einem ostenen Orte gemacht wird so haben Seine

5.

5. Majestat die ganzliche Abtragung der Krackauer Stadtmauer in dem Fal

6.

6. le ohne weitere Ruckfrage zu bewilligen geruhet wenn die daruber vorlaufig

7.

7. zu vernehmenden Lockalbehorden keine erheblichen Einwendungen da

8.

8. gegen beibringen

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. W tym dokumencie spotkasz jednak skrót będący wyjątkiem od tej reguły, czyli taki, którego nie trzeba rozwijać.
   
 6. Litery ze znakami diakrytycznymi - w odczycie znaki diakrytyczne należy pominąć, np. ü zapisujemy jako u.

 

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

 1. Pierwszy wyraz w dokumencie rozpoczyna ozdobny inicjał. W razie problemów z jego odczytem sięgnij do Wzornika liter.
   
 2. W tym dokumencie występuje skrót, który w zasadach transkrypcji został wyszczególniony jako wyjątek, którego nie rozwiązujemy (k.k. - kaiserlich-königlich).
   
 3. Również występujące w tekście liczebniki nie podlegają odczytowi i należy zapisać je w formie liczb.
   
 4. Pisarz zapisał literę s na dwa różne sposoby.

 

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 24

Wzornik liter

a
a
A
A
ä
ä
b
b
c
c
d
d
D inicjał
D inicjał
e
e
e
e
f
f
g
g
h
h
H
H
i
i
j
j
k
k
K
K
l
l
L
L
m
m
M
M
n
n
o
o
O
O
ö
ö
r
r
R
R
s
s
s
s
S
S
t
t
u
u
ü
ü
v
v
w
w
y
y

Ćwiczenie 24

Użyte skróty