Ćwiczenie 23

vertical

1.

1. Pragnę Aręndowac Kamienice na Grodzkiey Ulicy od JMc Pana

2.

2. Krauza Kollegi WWM Panow Dobrodziejow ad Normam Cudzych

3.

3. Krajow dla przyięcia Gosci iak krajowych podroznych tak y Cu

4.

4. dzo Ziemcow przeiezdzających ktorym według Stanu y Kondycyi

5.

5. z ukontentowaniem Kazdego będą usłuzeni

6.

6. Dla wygody tychze zawsze Znaydowac się będzie Kaffa Szokolada

7.

7. y wszelkiego gatunku roznych Tronkow iak Krajowych tak y

8.

8. zroznych krajow za pomierną Cenę

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza. Także w przypadku kilku wyrazów, które pisarz zapisał na przekór ich fonetycznemu brzemieniu (np. „iak”), w odczycie podaj ich oryginalny zapis.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. W tym dokumencie spotkasz jednak skróty będące wyjątkami od tej reguły, czyli takie, których nie trzeba rozwijać (dotyczy to skrótów zastosowanych w odniesieniu do zwrotów grzecznościowych).

 

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

 1. Skróty występujące w dokumencie (zwroty grzecznościowe) należą do wyjątków, których w odczycie nie trzeba rozwiązywać.
 2. Pisarz zapisał litery łs na dwa różne sposoby. W razie kłopotów sięgnij do Wzornika liter.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 23

Wzornik liter

a
a
ą
ą
A
A
b
b
c
c
C
C
d
d
d
d
D
D
e
e
ę
ę
f
f
g
g
g
g
G
G
h
h
i
i
j
j
J
J
k
k
K
K
l
l
ł
ł
ł
ł
m
m
M
M
n
n
N
N
o
o
p
p
P
P
r
r
s
s
s
s
S
S
t
t
T
T
u
u
U
U
w
w
W
W
y
y
z
z
Z
Z

Ćwiczenie 23

Użyte skróty

J[ego]m[oś]c[i]
J[ego]m[oś]c[i]
W[asza] W[ielmożność]
W[asza] W[ielmożność]