Ćwiczenie 22

Lied der Krakusen

Fragment patriotycznej pieśni Krakowiak kosynierów. Prezentowany tekst jest jednym z kilku istniejących wariantów utworu, który powstał prawdopodobnie w latach 30. XIX wieku (w czasie powstania listopadowego tworzono, podobnie jak w 1794 r., podczas insurekcji kościuszkowskiej, chłopskie oddziały kosynierów).

Tekst pieśni został spisany przez Ambrożego Grabowskiego, krakowskiego badacza, księgarza i kolekcjonera żyjącego w l. 1782-1868, autora licznych opracowań, głównie o tematyce krakowskiej. W Archiwum przechowywana jest część jego zbiorów, połączonych przez niego w formie tek. Teki zawierają materiały ilustracyjne, dokumenty, wycinki prasowe, druki ulotne, itp., z okresu XVI w.-XIX w., zebrane przez Grabowskiego w ciągu niemal całego jego życia, często opatrzone jego komentarzem. Materiały te stanowią obecnie nieoceniony materiał do historii Krakowa, różnych miast i wsi, dziejów Polski, polskiej literatury, sztuki i bardzo często są wykorzystywane przez badaczy.

ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/83