Luki 3

W puste pola wpisz odczytane słowa

vertical

1. Domini Mº. CCCCmo mo
2. Feria sexta ante Epyphanie
3. Starinhayn habet ius et
4. Hanka Pauli habet non eget littera

Wpisy w najstarszej zachowanej księdze przyjęć do prawa miejskiego Krakowa

Prawa miejskie uzyskali: Franczko Starinhayn i Hanka, wdowa po bliżej nieokreślonym Pawle. Przy czym rodzice wdowy musieli pochodzić z Krakowa, bowiem przy uzyskiwaniu obywatelstwa, nie musiała legitymować się poświadczeniem pochodzenia (non eget littera).
Wpisy z 5 stycznia 1415 r.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 1420