Krakowski rynek nocą

Wpisz odczytane słowo i kliknij Sprawdź

starszy
Gehalt
pothomkowie
Reverendissimis
hiermit
et

Rynek krakowski w nocy (XVIII w.)

Rysunek akwarelą autorstwa Klemensa Bąkowskiego, prawnika i historyka, żyjącego na przełomie XIX i XX w. Przedstawia Rynek Krakowski tak, jak mógł on wyglądać w XVIII w. Opustoszałe ulice patrolują strażnicy z halabardami w rękach, ale światło w jednej z sal dawnego ratusza to znak, że miasto budzi się do życia.
Decyzje podjęte w XIX w. na stałe zmieniły oblicze Rynku Głównego. W latach 1817-1820 wyburzono dawny ratusz, pozostawiając tylko wieżę i piwnice. W kolejnych latach uporządkowano teren wokół Sukiennic i przebudowano same Sukiennice.

ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. B-III-73