Puzzle 13

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Akt nadania honorowego obywatelstwa miasta Podgórza Wojciechowi Bednarskiemu

Wpis dokonany w księdze obywateli miasta Podgórza (z l. 1875-1914) zawierający informację o nadaniu, uchwałą rady miejskiej Podgórza z 1896 r., honorowego obywatelstwa Wojciechowi Bednarskiemu.
Wojciech Bednarski, podgórski radny, dyrektor tamtejszej szkoły i zapalony działacz społeczny uzyskał honorowe obywatelstwo w uznaniu położonych zasług około upiększenia miasta przez założenie ogrodu miejskiego na Krzemionkach (obecnie park im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie).

ANK, Akta miasta Podgórza, sygn. P 33