Ćwiczenie 27

Fragment kroniki szkoły w Krzyżanowicach z 1914 r.

Kronika prowadzona była w l. 1894-1951. Prezentowany tekst to fragment wpisu dotyczącego wydarzeń z 1914 r. - wybuchu wojny, przemarszu wojsk, napadu „Moskali” na szkołę (w poszukiwaniu Austriaków) i zniszczeń dokonanych w szkole i jej otoczeniu. W 1914 r. lekcje nie były prowadzone, rok szkolny rozpoczął się dopiero we wrześniu 1915 r., z planami przerobienia w jednym roku dwóch lat nauki.

ANK, Akta szkolne i kroniki szkół podstawowych województwa krakowskiego, sygn. 29/1349/92