Jigsaw puzzle 1

Complete the picture from the scattered fragments

Strona tytułowa księgi przyjęć członków do Kongregacji Kupieckiej w Krakowie z l. 1742-1832

ANK, Kongregacja Kupiecka w Krakowie, sygn. AKK 9