Lücken 4

Entziffern Sie die Wörter und ergänzen Sie die Sätze

vertical

1.item Jacubowi Rzeznikowi męzowi
2. Hasky moiei za iego wielką prozbą
3. y zoni iego thakiesz daląm Ja
4. cubowi Zlotich w moneczie A szamei
5. Hascze drugie Stho Zlotich y ktemu
6. lizek srebrnich y nozny srebrne y
7. srebrny o krom wiprawy iako
8. roku panskiego 1563 gdzie wzięla
9. nie czom thi tho Hascze dziewcze
10. swei dobrego czinila zakladaiącz ią
11. y z iei mązęm y radzącz ku ich
12. alie rady moiei sluchacz

Krakauer Testamentenbuch (Testamenta in officio consularii Cracoviensi) für die Jahre 1427-1623

Das Testament der Krakauer Bürgerin Dorota Gładyszowa, aufgesetzt im Jahre 1567. Es ist das erste Testament, das in der polnischen Sprache verfasst wurde.
Das Testamentenbuch wurde vom Krakauer Stadtrat geführt und enthält Testamente von Krakauer Bürgern.

Nationalarchiv Krakau, Akten der Stadt Krakau, Sign. Rkps 772