Powietrzni tanecznicy

Wpisz odczytane słowo i kliknij Sprawdź

reperacye
trigesimo
freitage
favorabiliter
Bediender
Szwedzkiego
domus
errichtete
concedente
wszyscy
Ende

Reklama występu akrobatów, „taneczników na drutach i linach” z 1809 r.

Dziś w Poniedziałek to iest dnia 12 Czerwca 1809 będzie miała honor w tuteyszym uprzywiejowanem Teatrze, wielka Kompania tu przybyłych naysławnieyszych (...) sztukmistrzów, iako to taneczników na drutach i linach, lino i powietrzno - skoków, pod dyrekcyą Ludwika Porte C.K. uprzywilejowanego sztukmistrza zostaiących, swoie nadzwyczayney zręczności sztuki w różnych pozyturach, i na prezentowaniu piramid Egipskich okazać:

  1. Panna Schmid produkować się będzie na wyciągnioney linie.
  2. Sławna Polka przez stół na wyciągnioney linie postawiony, w przód i w tył przeskoczy, a to w iednym tempie i pokaże bardzo trudną równowagę na tak nazwaney ogniowey deszcze.
  3. (...)  Pani Röhr z dwiema nabitemi pistoletami wielki skok salto mortale zrobi.
  4. Na zwieszoney zaś linie będą Woltiżerowie w piramidzie z dwunastu kołami od wozu balansować.

Na zakończenie sam dyrektor Ludwik Porte będzie miał honor pokazać Herkulosa siłę non plus ultra! Gdzie to szczególniey zasługuje na podziwienie, iż na rekach i nogach swoich stół z osimnastu osobami nosić będzie. (...)
Cena mieysc zwyczayna. Początek o godzinie wpół do 8mey.

Program występu zamieszczony pod rysunkiem prezentowanym w grze „Powietrzni tanecznicy”.

ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/15