Bajeczny paw

Wpisz odczytane słowo i kliknij Sprawdź

porządek
innoxium
derselbe
Crakowszkie
aber
karl
consensu
bohemus

Szkic przeszklenia witrażowego z motywem pawia

Niewiele wiadomo o tym niezwykle barwnym szkicu, narysowanym tuszem i akwarelą. Prawdopodobnie pochodzi z lat 30-tych XX w., jego autor jest nieznany. Jedyną informacją, jaką nam pozostawił jest podpis „Paw”. Tak więc pozostaje tajemnicą jakie było przeznaczenie witrażu i czy rzeczywiście powstał on w oparciu o szkic.

ANK, Archiwum planów Budownictwa Miejskiego w Krakowie, ABM TAU Witraże 1