Puzzle 24

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Inicjał opleciony wężem

 

Inicjał „I” rozpoczynający dokument, którym król Zygmunt I przyznaje piekarzom krakowskim prawo wypieku białego chleba. Inicjał złocony, ozdobiony malowanym ornamentem roślinnym, opleciony wężem z koroną – herbem Sforzów.

 

ANK, Cech piekarzy w Krakowie, sygn. 29/168/3