Gaps 2

Write the word in the empty field

horizontal
1.Wzywa W. Prorektora aby  Akta Szkolne
2. i doniosł iak , czy Jozef Fruziń-
3. ski teraz lat 40. liczący uczęszczał  Liceum
4. Swietei Anny – pięć  skonczył, i zkąd rodem
5. był napisany –  dnia 14 Pazdziernika
6. 1833. r
7. Dyrektor Policyi.

Police summons

Letter from the Police of the Free Town of Krakow to the deputy head of the Saint Anna High School in Krakow (currently I Comprehensive High School in Krakow), concerning the provision of information about Józef Fruziński.
Why the police asked for this is unknown. The records were examined and an answer was given that Fruziński did not attend the school.

ANK, Bartłomiej Nowodworski Secondary and High School in Krakow, ref. no. GLN 17