Jigsaw puzzle 5

Complete the picture from the scattered fragments

Mapa katastralna Krakowa

Fragment mapy katastralnej Krakowa z 1856 r., w skali 1:2880. Mapa zawiera oznaczenie nazw ulic i numerów parcel. Kolorem różowym oznaczone są budynki murowane, kolorem żółtym drewniane. Na czerwono oznaczono budynki użyteczności publicznej i dodatkowo podano nazwy mieszczących się w nich obiektów.
W rzeczywistości przedstawiony fragment mieści się na dwóch osobnych arkuszach mapy, przecinających Rynek Główny na dwie części. Skany oryginałów zostały z sobą połączone i poddane obróbce graficznej, żeby uzyskać obraz całego Rynku z otoczeniem. Dlatego w pobliżu oryginalnego przecięcia arkuszy powielone są nazwy obiektów i numery budynków (faktycznie wpisane są na każdym arkuszu z osobna).

ANK, Kataster galicyjski, sygn. KKrak 270