Jigsaw puzzle 12

Complete the picture from the scattered fragments

Karta tytułowa księgi cechu rzeźników w Krakowie obejmującej wpisy z l. 1647-1699

W centralnej części karty godło cechu - wół, przedstawiony na tle krajobrazu wiejskiego. Powyżej umieszczony portret króla Władysława IV, po bokach którego - herby Polski i Krakowa. Wokół ornamenty roślinne i zwierzęce, z motywami droleryjnymi.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 3129