Konkurs!

Rozstrzygnięcie konkursu Setna zabawa z Dawnym pismem!

Rozwiązanie konkursu jest następujące:

1. 2016

2. 28

3. 35

4. 12

5. 3

6. 1173

7. 25400

8. 160000

9. 61, 34

Jako pierwsze osoby poprawną odpowiedź nadesłali:
1. Pani Ewa z Pruszkowa
2. Pani Elżbieta z Przytkowic
3. Pan Łukasz z Brzeska

Wśród pozostałych uczestników konkursu, którzy przesłali prawidłowe rozwiązanie, rozlosowane zostały kolejne 3 nagrody, które otrzymują:
1. Pani Paulina z Jaworzna
2. Pani Regina z Andrychowa
3. Pan Szymon z Krakowa

Gratulujemy zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom! Do udziału w kolejnych konkursach Dawnego pisma zaprosimy po przerwie wakacyjnej!


Setna zabawa z Dawnym pismem!

Ogłaszamy kolejny konkurs! Tym razem jubileuszowy, bo ilość ćwiczeń i gier dostępnych na naszej stronie właśnie osiągnęła okrągłą 100!!!

Dlatego tym razem konkurs będzie polegał na prawidłowym odczytaniu liczb. Jak nakazują reguły Dawnego pisma, pochodzą one z różnych dokumentów archiwalnych, powstałych w różnych okresach w przeszłości, ale wplecione zostały we współczesną treść. Kto jeszcze nie wie, po ich odczytaniu będzie się mógł dowiedzieć co nieco o użytkownikach i zawartości strony www.dawnepismo.ank.gov.pl.

Dla ułatwienia – większość potrzebnych informacji można znaleźć w odpowiednich miejscach na stronie Dawnego pisma.

Rozwiązanie konkursu, tj. prawidłowy odczyt co najmniej 7 liczb występujących w tekście prezentowanym poniżej należy wysłać na adres e-mail dawnepismo@ank.gov.pl, wraz z podaniem miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości).

Nagrodą dla pierwszych 3 osób, które najszybciej prześlą prawidłowe rozwiązanie jest zestaw gadżetów piśmienniczych (jakżeby inaczej) związanych z Archiwum Narodowym w Krakowie i z Dawnym pismem oraz ostatni numer "Krakowskiego Rocznika Archiwalnego".

Wśród pozostałych uczestników konkursu, którzy do momentu zakończenia konkursu nadeślą co najmniej 5 poprawnie odczytanych liczb, zostaną rozlosowane kolejne 3 zestawy nagród.

Informacja o rozpoczęciu i zakończeniu konkursu zostanie opublikowana na profilu Facebook Archiwum. Godzina publikacji ww. informacji oznacza początek konkursu.

 

Regulamin konkursu
Zadanie konkursowe do wydruku

Życzymy wszystkim setnej zabawy!

 

Odczytaj liczby w tekście poniżej:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.