Tajemnice XVII-wiecznego Krakowa

Wpisz odczytane słowo i kliknij Sprawdź

Panorama starego krakowa

Kraków od północnego zachodu

1603-1605 r.

miedzioryt i akwaforta, kolorowany, papier

wym. 107,3x40,4 cm

ANK, Zbiór kartograficzny, sygn. Zb.Kart. V-87

Widok Krakowa pochodzący z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga Civitates Orbis Terrarum. Przedstawia Kraków wraz z sąsiednimi miastami Kazimierzem i Kleparzem oraz z przedmieściami i wsiami (Stradom, Łobzów, Prądnik). Obraz miasta oddany jest wiernie i z dużą precyzją, zadziwia ilością uwzględnionych szczegółów. Zawiera oznaczenie ważniejszych obiektów (nazwy umieszczono w legendzie lub bezpośrednio na rysunku). Oznaczono przebieg dróg, bieg rzek, zaznaczono pola uprawne, łąki, ogrody, stawy. Na widoku można też znaleźć sceny rodzajowe z życia miasta – przemarsz orszaku królewskiego do pałacu w Łobzowie, czy służbę pałacową i flisaków przy pracy.

W grze prezentujemy tylko kilka szczegółów widoku, przede wszystkim zabudowania rezydencji królewskiej w Łobzowie:

  • dom ogrodnika królewskiego (Habitatio Hortularii S[erenissimae] R[egiae] M[aiesta]tis),
  • mieszkanie straży królewskiej (Habitatio Hayducor[um]),
  • dom kuchmistrza królewskiego (Magister Culinae S[erenissimae] R[egiae] M[aiesta]tis),

a dalej:

  • nieistniejący kościół św. Szczepana (S[ancti] Stephani),
  • furtę św. Anny (Portula S[anctae] Annae),
  • stajnie królewskie pod Wawelem (Stabula S[erenissimae] R[egiae] M[aiesta]tis),
  • szkołę żydowską (Schola Iudeorum),
  • wzgórze Rękawka na Krzemionkach (Tumulus dictus Rekawka),
  • kościół Na Skałce nazwany Skałką św. Stanisława (Rupella Sancti Stanislai) z widoczną w tle szubienicą.

Widok zawiera ich dużo więcej. Można na nim odnaleźć wiele nieistniejących obiektów i zidentyfikować te, które przetrwały do dziś. Jeśli zainteresował Cię dłuższy spacer po XVII-wiecznym Kraków, wspaniałym przewodnikiem będzie Jerzy Banach, który w książce Dawne widoki Krakowa, Kraków 1983 w obrazowy sposób opisuje m.in. ten widok Krakowa. Widok został wydany drukiem m.in. w Atlasie historycznym miast polskich. Kraków, t. V: Małopolska, z. 1: Kraków, Kraków 2007.