Ćwiczenie 15

vertical

1.

1. Agnieska rodem z krzeczowa zmatki Adwigi zoicza Maczieia wyznała dobro

2.

2. wolnie gdy beła pytana przez mistrza Naprzod wyznała gdy pan Chubisz wyie

3.

3. zdzał przecziwko Arczykxięznie tedy zostawił chłopcza swego Balczera ktory

4.

4. klucze miał do panskiey piwnicze Naprzod beła tam pana Jakubowa czorka y

5.

5. sła do piwnicze ztym to chłopczem y zatym wyniesli w bancze glinianey imbie

6.

6. ru w czukrze y kastanow nabrali Tam kiedy wysli zpiwnicze tedym ich

7.

7. podkała y pytałam ich kędysczie beli y rzekli zechmy w piwniczy beli a chłopiecz

8.

8. niosł sklankę wina zpiwnicze

9.

9. Potym czwartego dnia zasz sła panna z siostrą y zbratem tego to pana Jakuba

10.

10. do piwnicze tam zas nabrali ryzu worek iakoby rękaw y kastanow

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Zapis litery Ÿ (y z kropkami) - należy ją zapisać jako y.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

1. W tym dokumencie nie występują skróty.

2. Pisarz niekonsekwentnie stosował zapis przyimka z, zapisując go rozdzielnie lub łącznie z kolejnym wyrazem, np. z siostrązbratem. W odczycie należy wiernie oddać sposób zapisu zastosowany przez pisarza.

3. Literę pisarz zapisał na dwa różne sposoby. W sytuacjach, kiedy zapisał ją niedbale, można ją pomylić z literą s. Dodatkowo używał czasem litery w środku wyrazu.

4. Pisarz zapisał litery litery s, z na kilka różnych sposobów. Natomiast litery p, y występują w tylko nieco różniących się od siebie wersjach.

5. Najłatwiej pomylić literę c oraz h k.

6. Pamiętaj o sposobie zapisywania litery y w przeszłości - z jedną lub dwiema kropkami.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 15

Wzornik liter

a
a
A
A
ą
ą
b
b
B
B
c
c
C
C
d
d
e
e
ę
ę
f
f
g
g
h
h
h
h
H
H
i
i
J
J
k
k
K
K
l
l
ł
ł
m
m
M
M
n
n
N
N
o
o
p
p
p
p
P
P
r
r
s
s
s
s
s
s
t
t
T
T
u
u
w
w
x
x
y
y
y
y
z
z
z
z
z
z