Gaps 3

Write the word in the empty field

vertical

1. Domini Mº. CCCCmo mo
2. Feria sexta ante Epyphanie
3. Starinhayn habet ius et
4. Hanka Pauli habet non eget littera

Wpisy w najstarszej zachowanej księdze przyjęć do prawa miejskiego Krakowa

Prawa miejskie uzyskali: Franczko Starinhayn i Hanka, wdowa po bliżej nieokreślonym Pawle. Przy czym rodzice wdowy musieli pochodzić z Krakowa, bowiem przy uzyskiwaniu obywatelstwa, nie musiała legitymować się poświadczeniem pochodzenia (non eget littera).
Wpisy z 5 stycznia 1415 r.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 1420