Reuse, ochrona danych osobowych i pliki cookies

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionych w serwisie dawne pismo

Materiały prezentowane w serwisie (tj. kopie cyfrowe materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie wraz z opisami) dostępne są:

 • bezpłatnie do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352) w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu (osobiste prawa autorskie) będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu.

 

Ograniczenia ponownego wykorzystywania uregulowane są w art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352). W przypadku ponownego wykorzystywania materiałów prezentowanych w serwisie dawnepismo.ank.gov.pl, zaleca się poinformować o źródle i czasie pozyskania informacji z serwisu (nazwa archiwum, zespół, sygnatura, link do skanu, czas dostępu). Szczegółowe warunki udostępniania oryginalnych materiałów archiwalnych, wyszukiwania informacji i wykonywania usług reprograficznych przez Archiwum Narodowe w Krakowie, w tym także dla ponownego wykorzystywania, regulują odrębne przepisy.

 

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie dawne pismo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo, a gromadzonych w Archiwum jest Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kod 30ؘ–960) przy ul. Siennej 16, tel. 12 422 40 94, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl;
2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez Archiwum danych osobowych Użytkownika oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Archiwum - tel. 12 422 40 94 w. 29, e-mail: iod@ank.gov.pl;
3. Dane osobowe podane przez Użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo są przez Archiwum gromadzone i przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, wyłącznie do celów odpowiedzi na przesłane zapytania lub świadczenia usługi newsletter;
4. Dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań określonych powyżej:
• mogą być udostępniane wyłącznie odbiorcom upoważnionym do tego z mocy prawa,
• nie będą podlegały profilowaniu,
• nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00–193 Warszawa, ul. Stawki 2).
6. Dane osobowe podane przez Użytkownika w celach kontaktowych będą przetwarzane przez Archiwum przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a także przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w archiwach państwowych w Polsce;
7. Dane osobowe podane przez Użytkownika zamawiającego newsletter serwisu internetowego Dawne pismo będą przetwarzane przez Archiwum przez okres zamawiania tego newslettera.

 


Regulamin usługi newsletter serwisu Dawne pismo


 

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies w celach usprawnienia działania serwisu.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą pod adresem 30-960 Kraków, ul. Sienna 16.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.