Reuse, ochrona danych osobowych i pliki cookies

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionych w serwisie dawne pismo

Materiały prezentowane w serwisie (tj. kopie cyfrowe materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie wraz z opisami) dostępne są:

 • bezpłatnie do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352) w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 • bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu (osobiste prawa autorskie) będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu.

 

Ograniczenia ponownego wykorzystywania uregulowane są w art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352). W przypadku ponownego wykorzystywania materiałów prezentowanych w serwisie dawnepismo.ank.gov.pl, zaleca się poinformować o źródle i czasie pozyskania informacji z serwisu (nazwa archiwum, zespół, sygnatura, link do skanu, czas dostępu). Szczegółowe warunki udostępniania oryginalnych materiałów archiwalnych, wyszukiwania informacji i wykonywania usług reprograficznych przez Archiwum Narodowe w Krakowie, w tym także dla ponownego wykorzystywania, regulują odrębne przepisy.

 

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie dawne pismo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, Archiwum Narodowe w Krakowie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo jest Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kod 30ؘ–960) przy ul. Siennej 16, tel. 12 422 40 94, e-mail: sekretariat@ank.gov.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zgromadzonych w Archiwum należy kontaktować się z p. Renatą Chlewicką, Inspektorem ochrony danych w Archiwum – tel. 12 422 40 94 w. 29, e-mail: iod@ank.gov.pl.
3. Dane osobowe podane przez Użytkownika w celach kontaktowych lub w celu zamówienia usługi newsletter serwisu internetowego Dawne pismo są przez Archiwum przetwarzane wyłącznie do celów odpowiedzi na przesłane zapytania lub świadczenia usługi newsletter.
4. Dane osobowe przetwarzane przez Archiwum w celach realizacji zadań określonych powyżej:
• mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionym do tego z mocy prawa,
• nie będą podlegały profilowaniu,
• nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku/zapytania lub usługi newsletter.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo do:
• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86).
7. Dane osobowe podane przez Użytkownika w celach kontaktowych będą przetwarzane przez Archiwum przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a także przez wymagany przepisami prawa, tj. okres przechowywania dokumentacji, określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w archiwach państwowych w Polsce.
8. Dane osobowe podane przez Użytkownika zamawiającego newsletter serwisu internetowego Dawne pismo będą przetwarzane przez Archiwum przez okres zamawiania tego newslettera.
9. Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:
• art. 16 RODO „Prawo do sprostowania danych” w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne lub dokumentację osobowo-płacową i inną dokumentację niearchiwalną przechowywaną na podstawie umów cywilno-prawnych. Sprostowania i uzupełnienia są przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych;
• art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO „Prawo do ograniczenia przetwarzania”, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
10. Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO „Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 


Regulamin usługi newsletter serwisu Dawne pismo


 

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies w celach usprawnienia działania serwisu.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Archiwum Narodowe w Krakowie z siedzibą pod adresem 30-960 Kraków, ul. Sienna 16.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.